Ζώνη ΏραςΏρα Κεντρικής Ευρώπης
Περιοχή2.513 τ.χλμ.
Πληθυσμός 2,1 εκατομμύρια
Πυκνότητα πληθυσμού820,7 / km²
Ταχυδρομικούς Κώδικες1000, 1001, 1002 (333 περισσότερα)
Κωδικοί Τηλεφώνου2, 31, 32 (17 περισσότερα)
Επιχειρήσεις σε Βόρεια Μακεδονία55.430
Πόλεις162
Ταχυδρομικούς ΚώδικεςΔιοικητική ΠεριφέρειαΑριθμός ταχυδρομικών κωδικών
1000 - 1040, 1101 - 1141Opština Karpoš51
1212 - 1214Tetovo8
1230 - 1234Gostivar6
1236 - 1238Opština Vrapčište2
1253 - 1257Opština Mavrovo i Rostuša5
1309 - 1313, 1321 - 1323Kumanovo10
1330 - 1335Kriva Palanka5
1400 - 1408Veles9
1423 - 1437Kavadarci9
1480 - 1483Δήμος Γευγελής5
2000 - 2205Στιπ7
2202 - 2207Karbinci2
2220 - 2227Sveti Nikole3
2300 - 2303, 2307 - 2312Opština Kočani5
2310 - 2316Opstina Vinica3
2330 - 2332Berovo4
2400 - 2404, 2413 - 2415, 2432 - 2434Strumica10
2420 - 2423Opština Radoviš3
2430 - 2433Bosilovo3
2435 - 2437Novo Selo2
2460 - 2464Valandovo5
6000 - 6105, 6306 - 6323Ohrid10
6245 - 6257Opština Kičevo8
6337 - 6339Struga5
6340 - 6346Debarca5
6530 - 6535Makedonski Brod3
7000 - 7205Δήμος Μοναστηρίου22
7211 - 7214Novaci4
7315 - 7320Δήμος Ρέσνας7
7500 - 7514Prilep9
7504 - 7507Dolneni5

(336) Ταχυδρομικούς Κώδικες σε Βόρεια Μακεδονία

Ταχυδρομικός ΚώδικαςΠόληΔιοικητική ΠεριφέρειαΠληθυσμός Πόλης
1000ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1001ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1002ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1003ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1004ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1005ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1006ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1007ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1008ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1010ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1011Opština Čučer-Sandevo
1020ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1040ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1041IlindenIlinden16.406
1042IlindenIlinden16.406
1043ПетровецPetrovec8.298
1044KatlanovoPetrovec811
1045Opština Aračinovo
1047ЈурумлериIlinden2.061
1050
1051БатинциOpština Studeničani3.239
1052MalčišteOpština Studeničani69
1053ZelenikovoZelenikovo1.005
1054Demir Hisar
1060ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1061
1062СарајSaraj25.379
1063Bukovik1.256
1101ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1103ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1104ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1105ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1106ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1107ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1108ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1109ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1110ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1111ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1112ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1113ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1114ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1115ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1116ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1117ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1118ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1119ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1120ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1121ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1122ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1123Радишани1.956
1124ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1125ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1126ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1127ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1128ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1129ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1130ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1131ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1132ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1133ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1134ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1135ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1136ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1137ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1138ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1139ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1141ΣκόπιαOpština Karpoš474.889
1200ΤέτοβοTetovo72.944
1201ΤέτοβοTetovo72.944
1203НераштеJegunovce2.901
1206JažinceJegunovce
1211Tearce
1212Tetovo
1213Bogovinje
1214PirokTetovo3.801
1215ЈегуновцеJegunovce7.313
1216BrvenicaBrvenica16.267
1218Opština Želino
1219ΤέτοβοTetovo72.944
1220BogovinjeBogovinje15.166
1221KamenjaneBogovinje15.376
1222ΤέτοβοTetovo72.944
1223ΤέτοβοTetovo72.944
1224ТеарцеTearce23.096
1225Вратница3.678
1226ЖелиноOpština Želino25.422
1227BrvenicaBrvenica16.267
1228Jegunovce
1229ΤέτοβοTetovo72.944
1230ΓκόστιβαρGostivar50.974
1231VrutokGostivar5.999
1232ΓκόστιβαρGostivar50.974
1233Dolna BanjicaGostivar10.147
1234ΓκόστιβαρGostivar50.974
1235NegotinoNegotino19.515
1236Dobri DolOpština Vrapčište4.124
1237Чегране12.523
1238Opština Vrapčište
1239SrbinovoGostivar3.629
1250Δίβρη (ΠΓΔΜ)Debar18.074
1253LazaropoleOpština Mavrovo i Rostuša
1254РостушаOpština Mavrovo i Rostuša9.147
1255Opština Mavrovo i Rostuša
1256Mavrovi AnoviOpština Mavrovo i Rostuša914
1257Opština Mavrovo i Rostuša
1258Centar ŽupaOpština Centar Župa45.412
1300ΚουμάνοβοKumanovo76.275
1301ΚουμάνοβοKumanovo76.275
1302Opština Staro Nagoričane
1303Opština Staro Nagoričane
1304Клечовце1.505
1305Kumanovo
1306МатејчеOpština Lipkovo2.781
1307ЛипковоOpština Lipkovo28.102
1308Табановце
1309Kumanovo
1310ΚουμάνοβοKumanovo76.275
1311ΚουμάνοβοKumanovo76.275
1312Старо НагоричанеOpština Staro Nagoričane4.112
1313ΚουμάνοβοKumanovo76.275
1314Aerodrom
1315OtljaOpština Lipkovo2.326
1316РанковцеOpština Rankovce4.071
1318Kriva Palanka
1319Табановце
1321ΚουμάνοβοKumanovo76.275
1322РомановцеKumanovo2.492
1323ΠτσίνιαKumanovo
1324ВаксинцеOpština Lipkovo2.095
1325Opština Lipkovo
1330Крива ПаланкаKriva Palanka20.820
1332Opština Rankovce
1333Kriva Palanka
1334Kriva Palanka
1335Kriva Palanka
1360KratovoKratovo10.288
1361KratovoKratovo10.288
1400ΒελεσάVeles57.873
1401ΒελεσάVeles57.873
1402ΒελεσάVeles57.873
1403ΒελεσάVeles57.873
1406Veles
1407IvankovciVeles1.009
1408Gorno OrizariVeles1.999
1413Opština Čaška
1414Извор696
1415Богомила1.223
1420GradskoGradsko3.737
1421SirkovoRosoman775
1422RosomanRosoman4.106
1423DrenovoKavadarci888
1424VozarciKavadarci857
1425VatašaKavadarci2.802
1426ΚαβάνταρτσιKavadarci38.799
1427ΚαβάνταρτσιKavadarci38.799
1430ΚαβάνταρτσιKavadarci38.799
1431ΚαβάνταρτσιKavadarci38.799
1434ResavaKavadarci336
1437KonopišteKavadarci327
1440NegotinoNegotino19.515
1441Dubrovo106
1442Демир КапијаDemir Kapija4.451
1443Negotino
1445Lozovo
1480ΓευγελήΔήμος Γευγελής20.664
1481ΓευγελήΔήμος Γευγελής20.664
1482ΓευγελήΔήμος Γευγελής20.664
1483ΓευγελήΔήμος Γευγελής20.664
1484ΒογδάντσαBogdanci8.636
1485Star DojranOpština Dojran3.348
1487Star DojranOpština Dojran3.348
1488StojakovoBogdanci2.125
1489MiravciΔήμος Γευγελής2.573
2000Στιπ
2001ΣτιπΣτιπ48.279
2005ΣτιπΣτιπ48.279
2101ΣτιπΣτιπ48.279
2102ΣτιπΣτιπ48.279
2103ΣτιπΣτιπ48.279
2202Karbinci
2205SarčievoΣτιπ
2207KarbinciKarbinci3.900
2208ЛозовоLozovo2.836
2210ProbishtipOpština Probištip12.702
2212ZletovoOpština Probištip3.340
2220Sveti NikoleSveti Nikole13.292
2225Sveti NikoleSveti Nikole13.292
2227AmzabegovoSveti Nikole579
2300ΚότσανηOpština Kočani34.258
2301Облешево4.972
2302OrizariOpština Kočani4.292
2303ΚότσανηOpština Kočani34.258
2304Makedonska KamenicaMakedonska Kamenica8.114
2305ZrnovciZrnovci3.236
2307Opština Kočani
2310VinicaOpstina Vinica18.218
2312OrizariOpština Kočani4.292
2314BlatecOpstina Vinica2.024
2315RusinovoBerovo2.173
2316DragobrašteOpstina Vinica
2320DelcevoOpština Delčevo17.415
2325Star Istevnik250
2326PehčevoOpština Pehčevo2.440
2330BerovoBerovo13.847
2331VladimirovoBerovo1.290
2332BudinarciBerovo
2333Češinovo-Obleševo
2400ΣτρώμνιτσαStrumica45.508
2401ΣτρώμνιτσαStrumica45.508
2402ΣτρώμνιτσαStrumica45.508
2403ΣτρώμνιτσαStrumica45.508
2404ΣτρώμνιτσαStrumica45.508
2410Куклиш4.368
2411ВасилевоVasilevo12.382
2412Vasilevo
2413Strumica
2414Ελεούσα ΣτρώμνιτσαςStrumica1.720
2415BanskoStrumica
2416Nova MaalaVasilevo
2420РадовишOpština Radoviš24.984
2421Opština Radoviš
2423PodarešOpština Radoviš3.774
2424KončeOpština Konče3.475
2430PetralinciBosilovo
2431BosilovoBosilovo12.447
2432MurtinoStrumica2.202
2433TurnovoBosilovo
2434Ελεούσα ΣτρώμνιτσαςStrumica1.720
2435Novo Selo
2436
2437Ново СелоNovo Selo11.818
2460ValandovoValandovo3.798
2461ValandovoValandovo3.798
2462Valandovo
2463PiravaValandovo1.633
2464ValandovoValandovo3.798
6000Οχρίδα (πόλη)Ohrid54.908
6001Οχρίδα (πόλη)Ohrid54.908
6005Οχρίδα (πόλη)Ohrid54.908
6102Οχρίδα (πόλη)Ohrid54.908
6103Οχρίδα (πόλη)Ohrid54.908
6104Οχρίδα (πόλη)Ohrid54.908
6105Οχρίδα (πόλη)Ohrid54.908
6245Malo CrskoOpština Kičevo22
6250Opština Kičevo
6251ΚίτσεβοOpština Kičevo31.123
6252ΚίτσεβοOpština Kičevo31.123
6253ZajasOpština Kičevo12.218
6254OslomejOpština Kičevo102
6255ΝτρούγκοβοDrugovo3.149
6256Извор696
6257Gorni Dlapkin DolOpština Kičevo576
6258Opština Vraneštica
6259Opština Vraneštica
6260Veles
6261ΝτρούγκοβοDrugovo3.149
6262StrelciOpština Kičevo1.563
6306Οχρίδα (πόλη)Ohrid54.908
6322Οχρίδα (πόλη)Ohrid54.908
6323PeštaniOhrid
6330StrugaStruga37.387
6333РадолиштаStruga2.814
6334Velesta8.646
6335Opština Vevčani
6336Лабуништа8.805
6337LukovoStruga1.424
6338Struga
6339OktisiStruga2.692
6340SlivovoDebarca
6341TrebeništaDebarca
6342MešeištaDebarca2.452
6344BelčištaDebarca2.804
6346SlivovoDebarca
6530Makedonski BrodMakedonski Brod5.607
6533Dolni ManastirecMakedonski Brod243
6535SamokovMakedonski Brod1.429
6539DvorciPlasnica66
7000ΜπίτολαΔήμος Μοναστηρίου86.528
7001ΜπίτολαΔήμος Μοναστηρίου86.528
7005ΜπίτολαΔήμος Μοναστηρίου86.528
7006ΜπίτολαΔήμος Μοναστηρίου86.528
7102ΜπίτολαΔήμος Μοναστηρίου86.528
7103ΜπίτολαΔήμος Μοναστηρίου86.528
7104ΜπίτολαΔήμος Μοναστηρίου86.528
7105ΜπίτολαΔήμος Μοναστηρίου86.528
7106ΜπίτολαΔήμος Μοναστηρίου86.528
7107ΜπίτολαΔήμος Μοναστηρίου86.528
7108ΜπίτολαΔήμος Μοναστηρίου86.528
7109ΜπίτολαΔήμος Μοναστηρίου86.528
7110ΜπίτολαΔήμος Μοναστηρίου86.528
7111ΜπίτολαΔήμος Μοναστηρίου86.528
7201Gorno OrizariVeles1.999
7202SmilevoDemir Hisar689
7204Dolno OrizariΔήμος Μοναστηρίου1.236
7205DihovoΔήμος Μοναστηρίου644
7211NovaciNovaci2.357
7212DedebalciMogila474
7213MakovoNovaci319
7214StaravinaNovaci285
7215DobruševoMogila2.103
7216МогилаMogila4.392
7221Бистрица4.798
7223ΜπίτολαΔήμος Μοναστηρίου86.528
7224Δήμος Μοναστηρίου
7225NovaciNovaci2.357
7240Demir HisarDemir Hisar2.283
7241ΜπίτολαΔήμος Μοναστηρίου86.528
7242LopaticaΔήμος Μοναστηρίου665
7244Demir HisarDemir Hisar2.283
7245IvanjevciMogila970
7310РесенΔήμος Ρέσνας16.539
7313CapariΔήμος Μοναστηρίου1.311
7314Δήμος Μοναστηρίου
7315Carev DvorΔήμος Ρέσνας
7316AsamatiΔήμος Ρέσνας218
7317KraniΔήμος Ρέσνας1.087
7318LjubojnoΔήμος Ρέσνας965
7319OteševoΔήμος Ρέσνας
7320JankovecΔήμος Ρέσνας1.291
7500ΠρίλεπPrilep73.814
7502ΠρίλεπPrilep73.814
7503ΠρίλεπPrilep73.814
7504ДолнениDolneni11.534
7505KostinciDolneni198
7506DunjePrilep333
7507Dolneni
7508Prilep
7509Golemo KonjariPrilep906
7510ΠρίλεπPrilep73.814
7511VrančeDolneni240
7512Prilep
7514KanatlarciPrilep1.041
7524KrivogashtaniOpština Krivogaštani5.899
7525Opština Krivogaštani
7537Dolneni
7550ΚρούσοβοOpština Kruševo5.211

Βόρεια Μακεδονία

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (σλαβομακεδονικά: поранешна Југословенска Република Македонија, προφέρεται: ποράνεσνα Γιουγκοσλοβένσκα Ρεπούμπλικα Μακεντόνιγια), για συντομία πΓΔΜ, ή με το συνταγματικό της όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας (σλαβ..  ︎  Βόρεια Μακεδονία Σελίδα Wikipedia